Om KlinikenKliniken


Din tandläkare i Malmö


Här på kliniken har vi en uttalad ambition att du som patient ska känna dig speciell hos oss och att vårt omhändertagande av dig ska bli en så bra upplevelse det nu någonsin kan bli på en tandläkarklinik.


Vi har satt oss för att orden – vård, omsorg och omtanke – ska betyda något i verkligheten också. För att klara detta, både kortsiktigt och långsiktigt, har vi satt upp 3 områden där vi vill profilera oss:

Samförstånd

Omhändertagande

Ansvar

Samförstånd

Vi vill redan före en eventuell behandling berätta om vilka kostnaderna blir samt hur denna behandling är tänkt att genomföras. Vi är överens över vad som skall göras, när detta ska göras och framför allt att du har fått en förståelse om hur det är tänkt att genomföras.


Omhändetagande

Du kan vara trygg i vilka behandlingar som vi föreslår. Vi samarbetar endast med svenska dentallaboratorier med tandteknik gjord i Sverige. Vi använder den senaste tekniken och använder beprövade material som går i linje med en god vård.


Ansvar

Vi tar hand om dig och dina tänder. Så länge du väljer att vara kvar hos oss som patient tar vi vårt ansvar när det gäller dina tänder och att vi på så sätt ska undvika att eventuella problem ska uppstå i din mun.