Nu finns möjlighet att delbetala hos oss via KLARNA. Faktura genom KLARNA. Gäller all tandvård.

Du som är försäkrad i Sverige har kostnadsfri tandvård till och med det år du fyller 23 år. Det år du fyller 24 år och ska betala tandvården själv kan du få statligt tandvårdsstöd. Om du har särskilda behov av tandvård, kan du även ha rätt till tandvårdsstöd från ditt landsting eller din region (landstingens tandvårdsstöd). För den tandvården får du inte statligt tandvårdsstöd.


För dig som är asylsökande eller papperslös gäller särskilda regler. Fram till det år du fyller 18 år har du rätt till avgiftsfri tandvård. Därefter kan du få sådan tandvård som inte kan vänta till en kostnad av högst 50 kronor per besök.


Statligt tandvårdsstöd
Det statliga tandvårdsstödet består av allmänt och särskilt tandvårdsbidrag, samt högkostnadsskydd. Det finns som ett skydd mot höga kostnader, för att stimulera till förebyggande tandvård samt för att ge ökat stöd till dig med ökad risk för sämre tandhälsa på grund av din funktionsnedsättning eller sjukdom. Tandvårdsstödet administreras av Försäkringskassan. Din tandläkare eller tandhygienist kan informera dig om vilken tandvård som ger rätt till statligt tandvårdsstöd.


Den 1 juli varje år får du ett allmänt tandvårdsbidrag. Det finns som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan:
Allmänt tandvårdsbidrag
Från och med det år du fyller 24 till och med det år du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år.
Från och med det år du fyller 30 till och med det år du fyller 64 är bidraget 300 kronor per år.
Från och med det år du fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.
Det går att spara bidraget till nästa år så att du kan använda två bidrag under ett och samma år. Men du kan aldrig ha mer än två bidrag sparade samtidigt. Har du två bidrag den 1 juli, försvinner ett av de och ersätts med ett nytt.
Särskilt tandvårdsbidrag är ett bidrag för dig som har en viss sjukdom eller en viss funktionsnedsättning som innebär en risk för försämrad tandhälsa.


Du kan få särskilt tandvårdsbidrag om du:

 • fyller minst 24 år under året
 • är försäkrad i Sverige. Det är du om du bor eller arbetar här. Det finns några undantag från den regeln.
  Även du som bor i ett annat land än Sverige kan i vissa fall få särskilt tandvårdsbidrag.


Du kan ha rätt till särskilt tandvårdsbidrag om du har något av följande:

 • muntorrhet på grund av långvarig läkemedelsbehandling
 • muntorrhet på grund av strålbehandling i öron-, näs-, mun- eller halsregionen
 • Sjögrens syndrom
 • kronisk obstruktiv lungsjukdom och har ordinerats syrgas eller näringsdryck
 • cystisk fibros
 • ulcerös colit
 • Crohns sjukdom
 • tarmsvikt
 • frätskador på tänderna och anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal reflux sjukdom
 • svårinställd diabetes
 • genomgår dialysbehandling
 • är immunosupprimerad på grund av läkemedelsbehandling
 • genomgått en organtransplantation.
  Det särskilda tandvårdbidraget är 600 kronor per halvår. Du får bidraget den 1 januari och den 1 juli varje år.Våra priser.

Vi håller samma priser som Folktandvården SkåneBasundersökning, utförd av tandläkare (Åtgärd 101)
995kr


Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare (Åtgärd 103)
570kr


Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist
(Åtgärd 112)
1 005kr


Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition (Åtgärd 121)

55kr


Fluorbehandling, kortare behandling(Åtgärd 205)
170kr


Fluorbehandling (Åtgärd 206)

340kr


Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande (Åtgärd 301)

555kr


Behandling av tandlossningssjukdom, mindre omfattning (Åtgärd 341)
535kr


Behandling av tandlossningssjukdom, större omfattning (Åtgärd 342)
1 165kr


Tanduttagning (enkel) en tand (Åtgärd 401)
Bedövning ingår
1 325kr


Fyllning av en yta på kindtand eller oxeltand (Åtgärd 704)
Bedövning ingår
975kr


Fyllning av två ytor på kindtand eller oxeltand (Åtgärd 705)
Bedövning ingår

1440kr